Wystawa „Legionowo kiedyś i dziś”

Od dnia 13 czerwca w siedzibie Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. Mickiewicza 23 można obejrzeć wystawę „Legionowo kiedyś i dziś”!

Wystawa przedstawia zestawienia wybranych miejsc mieście w przeszłości i obecnie. Organizatorem wystawy jest Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, partnerami Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Za koordynację odpowiadał prezes TPL dr Rafał Florczyk. Wsparcia merytorycznego udzielili pracownicy Muzeum z dyrektorem dr. hab. Jackiem Emilem Szczepańskim na czele oraz członkowie TPL. Pracę fotografów koordynowali Zbigniew Oczkowicz i Bartosz Karwacki. Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły wystawę – przekazały zdjęcia historyczne oraz aktualne.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Miejskiej Legionowo.

Fot. Muzeum Historyczne w Legionowie i Rafał Florczyk

News Reporter