Cmentarz na Powązkach

25 lipca, 2007

W niedzielę 22 lipca członkowie Towarzystwa Przyjaciół Legionowa zapalili znicze na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Odwiedziliśmy groby osób związanych z naszym miastem. Znicz zapaliliśmy również na grobie ks. płk. Jana Mrugacza. 11 lipca minęła bowiem piąta rocznica Jego śmierci.  

Z wycieczki Towarzystwa

2 lipca, 2007

W sobotę 30 czerwca odbyła się wycieczka Towarzystwa do Nieporętu, Zegrza i fortu w Beniaminowie. Przewodnikami byli panowie Jacek Szczepański (prezes Towarzystwa) i Włodzimierz Bławdziewicz, autor książki „Dzieje Nieporętu”.  

Prezentacja nowej książki

8 maja, 2007

27 kwietnia spotkaliśmy się w klubie Scena 210 z okazji ukazania się trzeciego tomu „Powiat legionowski na dawnej pocztówce”. W spotkaniu wzięli udział m.in. regionaliści, zajmujący się badaniem dziejów naszych okolic: Włodzimierz Bławdziewicz, Sławomir Jakubczak i Mirosław Pakuła. Spotkanie było bardzo interesujące!…

Walny Zjazd

28 stycznia, 2006

28 stycznia 2006 roku w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej przy ulicy Jagiellońskiej 11, o godz. 11.00 odbył się Walny Zjazd TPL. Na Zjeździe zdano sprawozdanie z działalności TPL za 2005 rok, wprowadzono poprawki w Statucie TPL, oceniono dotychczasową działalność i przeprowadzono dyskusję…