IV tom „Rocznika Legionowskiego”

13 września, 2011

We wrześniu 2011 roku ukazał się IV tom „Rocznika Legionowskiego” wydany przez TPL i Muzeum Historyczne w Legionowie. Tym razem 30 autorów wypełniło blisko 500 stron tekstami, jak zwykle poruszającymi bogatą tematykę dotyczącą historii Legionowa i miejscowości powiatu legionowskiego. Jest to ostatni…

Sprawozdanie z działalności TPL za rok 2010

6 kwietnia, 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa za rok 2010 Liczący 13 osób Zarząd zbierał się systematycznie i odbył 12 spotkań. Pracę Towarzystwa skomplikował remont budynku Muzeum, gdzie mamy swoją siedzibę. Trzeba było zabezpieczyć archiwum Towarzystwa i przenieść je do prywatnych pomieszczeń…

Walny Zjazd TPL

5 kwietnia, 2011

2.04.2011 r. w sali konferencyjnej SML-W kilkudziesięciu członków TPL wzięło udział w Walnym Zjeździe. Porządek obrad obejmował: – przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2010 – przyjęcie rezygnacji obecnego prezesa TPL – wybór nowego prezesa – dyskusję programową nad…

Pożegnanie prof. Arkadiusza Kołodziejczyka

21 lutego, 2011

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 lutego 2011 r. niespodziewanie odszedł prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk (1957 – 2011) wybitny regionalista, członek Towarzystwa Przyjaciół Legionowa Redaktor Naczelny „Rocznika Legionowskiego” Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składa Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Legionowa