Walny Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

1 czerwca, 2009

W niedzielę 21 czerwca odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Dokonano podsumowania działań i udzielono absolutorium Zarządowi IX kadencji. Dokonano także wyboru nowych władz TPL. Dotychczasowy prezes Towarzystwa Jacek Szczepański zrezygnował z kandydowania i desygnował na to stanowisko Jolantę Załęczny….

Jubileusz i monografia

31 maja, 2009

Trzydziestolecie istnienia Towarzystwa uczczono w sposób szczególny. Z tej okazji ukazała się piętnasta publikacja TPL – napisana przez dr Jolantę Załęczny – „Monografia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009”. Publikacja powstała na bazie materiałów zgromadzonych w archiwum TPL. Są to przede wszystkim protokoły z…

Statuetka dla Jacka Szczepańskiego

30 maja, 2009

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Legionowo statuetkę im. Bolesława Roi „Zasłużony dla Legionowa” otrzymał Jacek Szczepański, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie i prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa.