Turystyczny Szlak Patriotyczny „Polski Walczącej”

On

Turystyczny Szlak Patriotyczny „Polski Walczącej” ma swoją stronę internetową www.szlak.powiat-legionowski.pl Znajdziemy tam mapy – topograficzną i satelitarną – z naniesionym przebiegiem trasy, zdjęcia punktów Szlaku, opisy wydarzeń historycznych i elementy wirtualnego spaceru. Mapę Szlaku i przewodnik można otrzymać w Starostwie Powiatowym oraz…