Roczna składka wynosi 36 zł.

Informujemy, że składki można wpłacać do skarbnika p. Ewy Narożnej w czasie imprez organizowanych dla członków TPL lub bezpośrednio na konto Towarzystwa:

Nr konta: 39 8013 0006 2001 0000 0677 0001

Zarząd TPL  zwraca się z gorącą  prośbą do wszystkich członków o terminowe wpłacanie składek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *