Legionowska Bibliografia

(układ chronologiczny)

 

Burzyński Zbigniew, Pomiędzy chmurami , Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1936. – 152 s.

 

Brenk Stanisław, Balonem „LOPP” nad Morze Białe, Warszawa : Zarząd Gł. Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1937. – 140 s.

 

Mazurek Stanisław, Balonem do stratosfery, Warszawa : Zarząd Główny L.O.P.P., 1938. – 209 s.

 

Burzyński Zbigniew, Balonem przez kontynenty, Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1956. – 205 s.

 

Krzyczkowski Józef, Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. – 532 s.

 

Skrzypkowski Edward, Praga, Jabłonna, Legionowo : wrzesień – październik 1944, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970. – 29 s.

 

Sobieszuk W., Wardencki T., Monografia poświęcona życiu i działalności patrona szkoły Podstawowej Nr 3 w Legionowie, Legionowo: Szkoła Podstawowa nr 3, 1984. – 21 k. [maszynopis powielony].

 

Witkowski Henryk, „Kedyw” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944, Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984. – 471 s.

 

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Nowy Dwór Mazowiecki i okolice , Warszawa : Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1987. – 91 s. + ilustracje

 

Krawczak T. , Odziemkowski J., Polskie pociągi pancerne w wojnie 1939 r. , Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1987. – 222 s.

 

Stawarz Andrzej, Zarys dziejów Legionowa. Tom I (do1939/40 r.), Legionowo:Towarzystwo Przyjaciół Legionowa , 1994. – 130 s.

 

Zalewski Andrzej, Zabytkowa architektura Legionowa, Legionowo : UM Legionowo, 1994. – 20 s.

 

Zarzycki Piotr, 2 Batalion Mostów Kolejowych, Pruszków : „Ajaks” : przy współpracy „Zbroi”, 1994. – 50 s.

 

Na Przedpolu Warszawy : zeszyty historyczne Okręgu Warszawa-Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pod red. Tadeusz Gołębiewski , Warszawa : ŚZŻAK, 1994-1996.

 

Szczepański Jacek, Obóz Hurki : dzieje garnizonu w Legionowie do 1918 roku , Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 1997. – 128 s.

 

1 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, red. Tomasz Jendryczko, Pruszków : „Ajaks”, 1998. – 197 s.

·

Koszada Jerzy, „Grupa Kampinos” : partyzanckie zgrupowanie Armii Krajowej walczące w Powstaniu Warszawskim, Warszawa : ARS Print Production, 1998. – 163 s.

·

Lewandowski Antoni, Legionowo – ludzie i wydarzenia , Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 1999.    –    220 s.

 

Pociągi pancerne 1918-1943 : organizacja, struktura, działania wojenne. Pod red. Urszula Kraśnicka, Krzysztof Filipow. Białystok : Muzeum Wojska w Białymstoku, 1999. – 180 s.

 

Szczepański Jacek, Powiat legionowski na dawnej pocztówce , Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2000. – 66 s.

 

80 lat Legionowa : materiały z sesji popularno-naukowej, maj 1999. Red. Zdzisław Koryś. Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2000. – 98 s.

 

Szczepański Jacek, Powiat legionowski na dawnej pocztówce : kontynuacja , Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2002. – 68 s.

 

Bartelski Lesław M., „Obroża” : przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci, Warszawa : Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945” : „Askon”, 2002. – 282 s.

 

Sawicki Jacek Zygmunt, „Obroża” w konspiracji i Powstaniu Warszawskim : dzieje Armii Krajowej na przedpolu Warszawy , Warszawa : „Bellona”, 2002. – 374 s.

 

Jeute Wojciech, Dzieje Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Kantego w Legionowie, Legionowo , 2003. – 116 s.

 

Rocznik Legionowski. Pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka Tom 1-5. Pod red. Aleksandra Łuczaka Tom 5- , Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2004- .

 

Szczepański Jacek, Wojska balonowe : Legionowo 1897-1939 , Pruszków : „Ajaks”, 2004. – 167 s.

 

Szkolenie i szkoły wojskowe w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu AK „Obroża” Okręgu Warszawskiego. Legionowo : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nr 1 w Legionowie, 2004. – 24 s.

 

Szczepański Jacek, Z dziejów rosyjskiego 4. Batalionu Kolejowego (1877-1915), Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2005. – 54 s.

 

Kuligowska Katarzyna, Podkowa z hacelami: zarys dziejów Zakładów Przemysłowych „Podkowa” S. A. Legionowo, Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2005. – 104 s.

 

Ostrówka Adam Jacek , Pociągi pancerne Wojska Polskiego 1918-1939 , Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. – 391 s.

 

Paszkowski Andrzej, Wykaz uczestników walk Powstania Warszawskiego I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej , Legionowo : Koło nr 1 „Brzozów” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie 1 Rejonu VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK, 2005. – 148 s.

 

Wspomnienia Absolwentów SGGW z Powstania Warszawskiego, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2005. – 195 s.

 

15-lecie Centrum Szkolenia Policji, Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, 2005. – 19 s.

 

Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J., 2 Batalion Balonowy , Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2006.    –     63 s.

 

Morgała Andrzej, Gwiazda Polski : lot do stratosfery 1938 rok , Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2006. – 79 s.

 

O nas. W 10 rocznicę nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia, oprac. Degiel Jolanta i Jankowska Urszula, Legionowo: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie, 2006. – 20 s.

 

Szczepański Jacek, Powiat legionowski na dawnej pocztówce : wydawcy i serie , Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2007. – 72 s.

 

Szczepański Jacek, Niemiecka Piechota Zapasowa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918 , Warszawa : Bellona, 2008. – 136 s.

 

Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J., Podpułkownik Franciszek Hynek (1897-1958) , Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks” , 2008. – 147 s.

 

Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J., Wytwórnia balonów i spadochronów , Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2008. – 57 s.

 

Łuczak Aleksander, Wiatr i duch : od pięciu pokoleń w Legionowie… , Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2008. – 83 s.

 

Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J., Major Władysław Pomaski (1895-1981), Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks” , 2009. – 129 s.

 

Elbanowski Tomasz, Powstanie Warszawskie. Legionowo, Jabłonna, Nieporęt , Legionowo: Agencja TiO, 2009. – 48 s.

·

Załęczny Jolanta, Monografia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009, Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2009. – 250 s.

 

Wandalowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie. Katalog wystawy, Legionowo: Muzeum Historyczne w Legionowie, 2009. – 11 s.

 

Szulc Tadeusz, 80 lat Legionovii , Legionowo : Muzeum Historyczne w Legionowie, 2010. – 50 s.

 

Załęczny Jolanta, 20 lat samorządu legionowskiego 1990-2010 , Legionowo : Muzeum Historyczne w Legionowie, 2010. – 300 s.

 

Romanowska-Mazur Bronisława, Czas próby… : historia legionowskich Kolumbów, Legionowo : Muzeum Historyczne, 2010. – 516 s.

 

Jan Szal. Wizjoner, Warszawa: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, 2010. – 12 s.

·

Elbanowski Tomasz, Oni robili Solidarność, Legionowo: Agencja TiO,  2011.  – 56 s.

·

Szczepański Jacek, Powiat legionowski : przewodnik subiektywny , Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki : Agencja Wydawnicza „Egros”, 2011. – 229 s.

 

Szczepański Jacek, Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918. Formacja głębokich rezerw, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Ajaks, 2012. – 330 s.

·

de Roquefeuil Bernard, Uciekinier (1939-1945), Łomianki: LTW, 2012. – 332 s.

·

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie. 1932-2012, oprac. Jankowska Urszula i Dytrych Bogusława, Legionowo: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie, 2012. – 38 s.

·

Łuczak Aleksander, Powracający wiatr i duch, Legionowo : Wydawnictwo Per Se, 2012 . – 160 s.

 

Centkiewicz Czesław Jacek, Wyspa mgieł i wichrów : (pierwsza polska ekspedycja narodowa roku polarnego 1932/33), Legionowo : Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 2012. Repr., oryg.: Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1934. – 313 s.

 

Brzezińska Tamara, My, zwykli ludzi , Legionowo: Plonskapress, 2013. – 111 s.

 

Jońca Adam, Pociągi pancerne z Legionowa, Warszawa : Edipresse Polska, 2013. – 63 s.

 

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej” na terenie miasta Legionowo / The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail in Legionowo Town, Legionowo: Urząd Miasta Legionowo, 2014. – 76 s.

·

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej” na terenie powiatu legionowskiego / The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail in Legionowo County, Legionowo: Starostwo Powiatowe w Legionowie, 2014. – 104 s.

·

Szulc Tadeusz, Legionowo Przystanek dawniej i dziś , Legionowo : Muzeum Historyczne w Legionowie, 2014. – 91 s.

 

Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J., Oficerska Szkoła Aeronautyczna (1919-1924), Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2014. – 223 s.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *