Komitet Redakcyjny Rocznika Legionowskiego:

Jacek Emil Szczepański (redaktor naczelny), Rafał Florczyk (prezes TPL), Adam Rafał Kaczyński (sekretarz), Kazimierz Przybysz, Jolanta Załęczny (zastępca redaktora naczelnego).

Rada Wydawnicza Rocznika Legionowskiego:

Rafał Degiel, Erazm Sławomir Domański, Sławomir Jakubczak, Mirosław Jankowiak, Zdzisław Koryś, Zygmunt Kozak, Robert Nowiński, Mirosław Pakuła, Elżbieta Pogorzelska, Sławomir Szklarek, Jolanta Załęczny.

Kontakt:

roczniklegionowski(małpa)gmail.com

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU  W ROCZNIKU LEGIONOWSKIM

1. Redakcja przyjmuje do druku teksty, które:

a) Nie przekraczają 30 stron
b) Nie były publikowane w innych pismach

W wyjątkowych przypadkach Komitet Redakcyjny może wyrazić zgodę na przedruk tekstu bądź na tekst objętościowo większy niż 30 stron.

2. Tekst powinien być napisany następująco:

a) W programie WORD (6.0 lub wyższy), w wyjątkowych przypadkach rękopis / maszynopis
b) Wielkość czcionki tekstu – 12 pkt., Times New Roman
c) Interwał – 1,5 wiersza
d) Marginesy – 2,5 cm
e) Numery stron – dół, prawa strona
f) Przypisy (zarówno powołania na literaturę, jak też uzupełnienia / dodatkowe komentarze) – dolne
g) Przypisy dolne powinny być zapisane w następującej kolejności: pierwsza litera imienia, nazwisko, tytuł książki, miejsce i rok wydania, strony.

26T. Wojciechowski, Źródła wojskowe do dziejów przemysłu w latach 1919–1939, Warszawa 2002, ss. 4–15.

16W. Klimaszewski, Najstarsze dzieje Wieliszewa, „Rocznik Legionowski”, t. IV, Legionowo 2011, ss. 19–66.

23J. Dąbczak, Usługi wielorodzinne z garażem, „To i Owo Legionowo”, 23 VIII 2007, nr 36, s. 4.

h) W przypadku źródeł archiwalnych należy podać nazwę archiwum, nazwę zespołu i sygnaturę, np. źródła z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, z zespołu „Cesarski Uniwersytet Warszawski”, o sygnaturze 645/11, podajemy:

11APW, CUW, sygn. 645/11.

i) W przypadku źródeł internetowych stosować zapis:

11www.igrek.amzp.pl, stan z dnia 22 stycznia 2018 r.

3. Dodatkowe materiały (ilustracje, zdjęcia) powinny być załączone do tekstu jako odrębne pliki w postaci *jpg lub *tif o odpowiednio wielkiej rozdzielczości i jakości (nie należy umieszczać ich w tekście). W treści tekstu można ewentualnie zaznaczyć miejsca, w których miałyby się znaleźć ilustracje / zdjęcia. W szczególnych przypadkach można dostarczyć do Komitetu Redakcyjnego zdjęcia oryginalne.

4. Teksty będą zamieszczane tylko po pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu przez Komitet Redakcyjny.

„Rocznik Legionowski” znajduje się w zatwierdzonym przez Ministra Edukacji i Nauki wykazie czasopism naukowych – 20 punktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *