Spis treści

Aleksander Łuczak, Dziesięć Roczników Legionowskich

ARTYKUŁY

Krzysztof Klimaszewski, Z dziejów Góry XIV–XX w.

Sławomir Jakubczak, Komendanci twierdzy Serock w epoce napoleońskiej

Mirosław Jankowiak, Trakt Kowieński na obszarze powiatu legionowskiego

Mirosław Pakuła, Kryzys przysięgowy 1917 r. w 5 Pułku Legionów Polskich w Zegrzu Południowym

Witold Rakowski, Wpływ przyrostu naturalnego i migracji na zmiany demograficzne Legionowa (1946–2015)

DOKUMENTY, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Katarzyna Kuligowska, Teatr amatorski w Jabłonnie pocz. XX w.

Robert Sztylka, Kalendarium legionowskiego harcerstwa

Mirosław Pakuła, Plenery filmowe w powiecie legionowskim

Wojciech Jeute, Figurka Matki Boskiej na dawnej posesji Tomczyńskich

Katarzyna Kuligowska, Związek Rzemieślników Chrześcijan w Legionowie (1936–1939)

Jacek Emil Szczepański, Prasa konspiracyjna Armii Krajowej wydawana w Legionowie w okresie drugiej wojny światowej

BIOGRAFIE

Jarosław Marczak, Stanisław Feliks Bzura (1870–1948)

Krzysztof Klimaszewski, Franciszek Buczny (1871–1944) – poseł Sejmu Ustawodawczego II RP

Sławomir Jakubczak, Aaron Katzenelebogen – cadyk cudotwórca z Serocka (1879–1926)

Jolanta Załęczny, Józef Relidzyński (1886–1964). Związki poety z ziemią legionowską

Erazm Domański, Andrzej Zalewski (1948–2016) – b. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

WSPOMNIENIA I RELACJE

Sławomir Szklarek, Przedmioty na wagę…życia

Jan Stanisław Jeż, Edukacja w zegrzyńskiej podchorążówce

Sławomir Szklarek, Jak miałem okazję poznać…

LEGIONOWSKA WITRYNA POETYCKA

Zdzisław Koryś, Odzyskiwać człowieka serca

Jolanta Gawrzyńska, Wiersze

Gerard Głuchowski, Romuald Balawelder – filozof poeta

Romuald Balawelder, Poezje z lat 1940–1973

RECENZJE

Erazm Domański, rec. K. Klimaszewski i M. Pakuła, Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna. Legionowo. Nieporęt. Serock. Wieliszew, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Legionowo 2016

Mirosław Jankowiak, rec. Mirosław Pakuła (red.), Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy w Zegrzu. 1997–2017, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2017

KRONIKA

Elżbieta Pogorzelska, Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2016–2017

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ROCZNIKÓW 1-9

Stanisław Załęczny, Bibliografia zawartości „Rocznika Legionowskiego” (t. I – t. IX)

 

ROCZNIK LEGIONOWSKI IX

ARTYKUŁY

Erazm Domański, Zdziesiątkowany garnizon. Biogramy legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej

Mirosław Pakuła, Juzistki – kwiaty przedwojennego Zegrza

Adam Rafał Kaczyński, Historia komunikacji miejskiej w Legionowie

Zygmunt Kozak, Ugrupowanie lotnicze „Orzeł” na defiladzie z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego

DOKUMENTY, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Jacek Emil Szczepański, Legionowski rynek na wojennej fotografii 1939–1944

Mirosław Pakuła, Skarbiec Narodowego Banku Polskiego w Zegrzu – historia niezrealizowanej inwestycji

Sławomir Jakubczak, Udział szkół w obchodach 1000-lecia państwa polskiego w 1966 r. na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego

BIOGRAFIE

Włodzimierz Bławdziewicz, Ks. Władysław Ślepowroński (1839–1925)

Krzysztof Klimaszewski, Mieczysław Mróz –nawigator 307 DM rodem z Krubina (1915–1946)

Zygmunt Kozak, Ksiądz Prałat Edward Żmijewski (1942–2015)

WSPOMNIENIA I RELACJE

Jan Antoszewski, Kucyk – artylerzysta. Spojrzenie na legionowski garnizon w 1951 r. okiem dziecka

Artur Bojarski, Wspomnienie o Marianie Krawieczyńskim

Ks. Jęrzy Dębowski, W latach stanu wojennego byłem wikariuszem w Legionowie (wspomnienia i refleksje)

Waldemar Głowacki,Historia i tradycja munduru w rodzinie Głowackich

Katarzyna Kuligowska, Legionowska rodzina, Anna i Mieczysław Łysy

Sławomiw Szklarek, Historia toczy się dalej

Sławomir Szklarek,„Pierwsze dni wyzwolenia…i trochę po…”

LEGIONOWSKA WITRYNA LITERACKA

Zdzisław Koryś, Poeta zbiegu rzek

Zdzisław Lewandowski, Wiersze

Stefan Żagiel,Małgorzata Gudejko-Masalska. Aktorka, wokalistka, poetka

Katarzyna Kuligowska, Moja ulica, dzielnica, miasto…ORANŻADA

RECENZJE

Erazm Domański, rec. Jolanta Załęczny, Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturalne

Aleksandra Gola, Jacek Emil Szczepański, Jabłonna – ty morderco mojej młodości! Korespondencja żołnierzy niemieckich z Garnizonu Jabłonna 1915–1918

Jacek Emil Szczepański, rec. Tamara Brzezińska, My, zwykli ludzie. Wspomnienia rodzinne z lat spędzonych w Legionowie, Legionowo 2013, s. 112.

KRONIKA (2s)

Elżbieta Pogorzelska, Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2015–2016 [2s.]

ROCZNIK LEGIONOWSKI VIII

Artykuły

 • Klimaszewski Krzysztof, Wydarzenia z okresu Powstania Styczniowego w Wieliszewie, Zegrzu, Jabłonnie, Nieporęcie, ciąg dalszy (s. 5-18)
 • Jankowiak Mirosław, Kształtowanie się nazw ulic w Legionowie (s. 19-41)
 • Pakuła Mirosław, Kariery więźniów Beniaminowa (s. 42-52)
 • Załęczny Jolanta, Kontrowersje wokół internowania żydowskich ochotników w obozie w Jabłonnie w 1920 roku (s. 53-62)
 • Kaczyński Adam, Zagłada radzieckich jeńców wojennych w Beniaminowie 1941-1944 (s. 63-71)

Dokumenty, materiały źródłowe

 • Klimaszewski Krzysztof, Spór o dobra klucza Wieliszew po śmierci ks. Józefa Poniatowskiego (s. 72-88)
 • Bojarski Artur, Chotomowskie Powązki. Dzieła zapomnianych mistrzów (s. 89-96)
 • Szczepański Jacek Emil, Drogi życiowe żołnierzy niemieckich z garnizonu Jabłonna (1915-1918) (s. 97-101)

Biografie

 • Jakubczak Aleksandra, Jehoszua Grosbard vel Szyja Wielkobroda – izraelski malarz rodem z Serocka (s. 102-109)
 • Kozak Zygmunt, Ksiądz Prałat Stanisław Skrzeszewski (1902-1971) (s. 110-114)
 • Jeute Wojciech, Ksiądz Wacław Szelenbaum (1907-1944) (s. 113-127)

Wspomnienia i relacje

 • Cudna-Kowalska Pola, Wspomnienie o Tadeuszu Gołębiewskim (s. 128-133)
 • Szklarek Sławomir, Cegielnia – między Legionowem a Jabłonną (s. 134-146)
 • Bławdziewicz Włodzimierz, Mój udział w Powstaniu Warszawskim i ostatnie trzy dni w „Grupie Kampinos” (s. 147-159)
 • Głowacki Waldemar, Służba zdrowia w powojennym Legionowie (wspomnienia pacjenta) (s. 160-172)
 • Narożna Ewa, Moje drogi do szkoły (s. 173-179)
 • Oborska Aleksandra Daniela, Wrzosowy dom (s. 180-182)

Edukacja regionalna

 • Mirosz Daniel, Charakterystyka projektów z cyklu „Śladami Przeszłości” edycji 2009-2013, prowadzonych przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej (s. 183-196)

Legionowska witryna poetycka

 • Koryś Zdzisław, Pochwała życia, ludzi i ogrodów (s. 197-199)
 • Romanowska-Mazur Bronisława, Wiersze o życiu, ludziach i ogrodach (s. 201-203)

Recenzje

 • Bojarski Artur, Oficerska Szkoła Aeronautyczna (1919-1924), Zygmunt Kozak, Zbigniew Moszumański, Jacek Szczepański (s. 204-206)
 • Jakóbczyk-Gola Aleksandra, Legionowo Przystanek. Dawniej i dziś, Tadeusz Szulc (s. 206-208)
 • Ziułkowska-Karnicka Katarzyna, Pluton 709. w konspiracji i walce (X1939 – IX1944), Zygmunt Duchnowski (s. 209-210)
 • Domański Erazm, Pociągi Pancerne z Legionowa, Adam Jońca; [w:] Wielki Leksykon Uzbrojenia – Wrzesień 1939, t.24 (s. 210-212)

Kalendarium

 • Pogorzelska Elżbieta, Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2014-2015 (s. 213-216)

 

ROCZNIK LEGIONOWSKI VII

Artykuły

 • Mańk Bożena, O dawnych ogrodach i ustroniu w Jabłonnie (s. 7-21)
 • Jakubczak Sławomir, Powstanie styczniowe na ziemiach powiatu legionowskiego (s. 22-29)
 • Köhler Piotr, Z Legionowa na Wyspę Niedźwiedzią. I Polska Wyprawa Polarna 1932–1933 (s. 30-38)
 • Szklarek Sławomir, Monte Cassino – Droga polskich saperów (s. 39-50)

Dokumenty, materiały źródłowe

 • Bojarski Artur, Willa „Kozłówka” – historyczne rozplanowanie posiadłości i problemy odbudowy (s. 51-60)
 • Szczepański Jacek, Jabłonna – Ty morderco mojej młodości! – Korespondencje niemieckich żołnierzy z garnizonu Jabłonna (Legionowo) z lat 1916–1918 (s. 61-81)
 • Pakuła Mirosław, Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu w latach 1919–2014 (s. 82-94)
 • Kaczyński Adam, Bułgarski szpital Czerwonego Krzyża w Legionowie 1942–1944 (s. 95-100)
 • Dąbrowski Zenon – Geneza i rozwój 1. Legionowskiego Batalionu Zaopatrzenia im. płk. Juliana Sielewicza
 • Koryś Zdzisław – Parafia pośród blokowiska. Z dziejów parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie

Biografie

 • Głuchowski Gerard – Romuald Balawelder (1893–1975)
 • Jakubczak Aleksandra – Josel Grosbard żydowski poeta z Serocka (1904–1943)
 • Szklarek Barbara i Sławomir – Kazimierz Zdunek (1914–2008)
 • Załęczny Jolanta – Witold Zglenicki – światowej sławy geolog pochowany w Woli Kiełpińskiej

Wspomnienia i relacje

 • Głowacki Waldemar – Miasto Serock – ojczyste strony rodziny Głowackich
 • Kaczyński Adam – Jabłonna lat 20. XX w. we wspomnieniach Heleny Tomaszewskiej
 • Berdowski Mieczysław – O budowie Zalewu Zegrzyńskiego
 • Bławdziewicz Włodzimierz – Osiedle „Las” w Nieporęcie, pierwsze w historii gminy Nieporęt
 • Narożna Ewa – Moja praca w SMLW Legionowo (1974–1989)

Legionowska witryna poetycka

 • Koryś Zdzisław – Uwikłana w ziemskie przeznaczenie
 • Piwowar Sylwia – Wiersze

Recenzje

 • Bojarski Artur – Zegrzyńskie feldposty niemieckiej piechoty zapasowej 1916– 1918, Jacek Szczepański Niemiecki obóz kwarantannowy w Zegrzu 1918 r.
 • Degiel Rafał – Uciekinier (1939–1945), Bernard de Roquefeuil
 • Jankowiak Mirosław – Monografia Technikum w Dębem im. Józefa Pruchnika. 50 lat tradycji. 1963–2013
 • Szczepański Jacek – Tradycje i współczesność Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu , Marek Dąbrowski

Kalendarium

 • Pogorzelska Elżbieta, Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa XI 2013 – V 2014

 

 

ROCZNIK LEGIONOWSKI VI

ARTYKUŁY

Jolanta Załęczny – Książe Józef Poniatowski w Jabłonnie i okolicy

Krzysztof Klimaszewski – Wieliszew i okolice w powstaniu styczniowym

Jacek Szczepański – Niemiecka okupacja twierdzy Modlin w czasie I wojny światowej

Mirosław Pakuła – Odbudowa Zegrza po zniszczeniach wojennych w latach  1948-1953

Erazm Domański – 1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im.Tadeusz Kościuszki w okresie powojennym 1945-2011. Próba bilansu

DOKUMENTY, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Włodzimierz Bławdziewicz – Ofiara wotywna króla Jana Kazimierza II w Nieporęcie

Zbigniew Merkert – Zanim balony pojawiły się w Legionowie. Przegląd prasy o tematyce aeronautycznej z przełomu XIX i XX wieku

Krzysztof Kołodziejczyk – Wojenne zapiski profesora Stanisława Srokowskiego

Adam Rafał Kaczyński – Giovannino Guareschi”Sekretny dziennik”. Jeńcy włoscy w Beniaminowie 1943-1944

BIOGRAFIE

Sławomir Jakubczak – Artur Tadeusz Maciejewski (1928-1996)

Piotr Rafalski – Mjr Leon Franciszek Ulatowski (1889-1973)

WSPOMNIENIA I RELACJE

Tamara Brzezińska – Podwórko 1933-1939. Wspomnienia z dzieciństwa.

Sławomir Szklarek – Zatrzymane na kartkach papieru – żolnierska codzienność opisywana przez Tadeusz Szklarka w listach i kartkach pocztowych (1939-1946)

LEGIONOWSKA WITRYNA POETYCKA

Zdzisław Koryś – Ocalić swój ślad od zapomnienia

Anna Kaczorowska – Wybór wierszy

RECENZJE

Jacek Szczepański – Powracający wiatr i duch, Aleksander Łuczak

Erazm Domański – Gen.bryg. Heliodor Cepa. Patron Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Mirosław Pakuła

Aleksandra Jakóbczyk-Gola – Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918. Formacja głębokich rezerw, Jacek Szczepański

Aleksandra Jakubczak – El libro de Serock:historia imborrables, Silvio Gutkowski

Krzysztof Kołodziejczyk – Dzieje Nieporętu 1387-2009, Włodzimierz Bławdziewicz

Bogumił Makowski – Kościół w Wieliszewie. Historia parafii, Krzysztof Klimaszewski

Jacek Szczepański – Eskadry nad Poniatowem. Wrzesień 1939 r., Krzysztof Klimaszewski

KRONIKA

Elżbieta Pogorzelska – Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2012-2013

 

Rocznik Legionowski tom 5

Spis Treści

Aleksander Łuczak – Wstęp

Rok Centkiewiczów w Legionowie

Cezariusz Kalinowski – Rok Aliny i Czesława Centkiewiczów

Jacek Szczepański – Okres legionowski w życiu i twórczości Aliny i Czesława Centkiewiczów

Temenużka Wdowczyk – Moje pierwsze spotkanie z Aliną i Czesławem Centkiewiczami

Julita Biszczuk-Jakubowska – Historia Ośrodka Aerologii IMGW-PIB w Legionowie

Rozprawy,Studia, Materiały

Jolanta Załęczny – Maurycy Potocki – życie i pasje

Mirosław Pakuła – Życie towarzyskie w garnizonie Zegrze w okresie międzywojennym

Przemysław Grochowski – Historia społeczności żydowskiej w Legionowie w latach 1918-39

Katarzyna Pakuła – Le Corbusier w koszarach ,czyli hotel garnizonowy w Zegrzu na tle nowoczesnej architektury dwudziestolecia międzywojennego

Włodzimierz Bławdziewicz – Początki i pierwsze lata polski ludowej w gminie Nieporęt

Legionowskie biografie

Janusz Gmitruk – Arkadiusz Jerzy Kołodziejczyk 1957-2011

Erazm Domański – Mjr piechoty Stanisław Młot-Parczyński – legionista,peowiak, pionier odrodzenia Wojska Polskiego w Legionowie (1888-1920)

Adam Kaczyński – Dajlagaj Nagumanow – Bohater Związku Radzieckiego spod Wieliszewa

Wspomnienia i Relacje

Adam Kaczyński – Wspomnienia celowniczego działa samobieżnego SU-76 z walk o Serock i Dębe

Sławomir Szklarek – Zapomniany rocznik?

Legionowska Witryna Poetycka

Zdzisław Koryś – Aleksandra Więcek poetka mgłę głaszcząca

Aleksandra Więcek – Wiersze wybrane

Recenzje

Magdalena Bartnik – Powiat legionowski. Przewodnik subiektywny, Jacek Szczepański

Piotr Chróściel – Czas próby. Historia legionowskich Kolumbów, Bronisław Romanowska-Mazur

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Major Władysław Pomaski (1895-1981), Z.Moszumański, Z.Kozak, J.Szczepański

Kronika

Elżbieta Pogorzelska – Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2011-2012

Rocznik Legionowski tom 4

Spis Treści

Jacek Szczepański – Wstęp

Rozprawy, Studia, Artykuły

Wawrzyniec Orliński – Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie – omówienie dotychczasowych wyników badań

Krzysztof Klimaszewski – Najstarsze dzieje Wieliszewa

Jacek Szczepański – Wybrane aspekty badań nad grobownictwem wojennym na obszarze okupacji niemieckiej w latach 1914-1918

Mirosław Pakuła – Z dziejów garnizonu w Zegrzu w latach II Rzeczypospolitej

Mirosław Bartoszewicki – Spółdzielnia Spożywców Zakładu Przeciwgazowego w Zegrzu i jej monety

Barbara i Sławomir Szklarkowie – „..Walczyli – umierali – zwyciężali..”.Saperzy kolejowi z Legionowa

Rafał Degiel – Akcje wysiedleńcze i obozy przejściowe w okolicach Legionowa

Adam Kaczyński – Flotylla Dnieprzańska -działania na Bugo-Narwi 1944-1945

Źródła i Materiały

Sławomir Jakubczak – Miasteczko Serock w świetle lustracji 1765 r.

Włodzimierz Bławdziewicz – Ślady po kolonistach niemieckich w dobrach nieporęckich

Jolanta Załęczny – Krótka historia legionowskiego kina

Jacek Szczepański – Dziennik z dni września 1939 r. dowódcy 6.kompanii balonów obserwacyjnych kpt. Zbigniewa Burzyńskiego

Jarosław Stryjek – Obóz jeniecki dla żołnierzy włoskich w Beniaminowie w analizie wywiadowczej Narodowych Sił Zbrojnych z jesieni 1943 r.

Sławomir Szklarek – Dom na Cegielni – krótka historia

Barbara Kalinowska – Historia Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie

Piotr Chróściel – Monografia miasta Legionowa

Zbigniew Markert – Zeszyty pułkowe oficyny Wydawniczej „Ajaks”

Wspomnienia i Relacje

Zenon Iwanowski – Epizody mojego życia z lat 1935-1975

Mieczysław Zieliński – Tragiczna śmierć ppor.Witolda Kazubskiego

Helena Sołtan – Notatka o organizacji i działalności Armii Krajowej w okolicy Legionowo-Nieporęt-Zegrze-Poniatów. Opracował Włodzimierz Bławdziewicz

Sławomir Szklarek – Nasze kino „Mazowsze”

Erazm Domański – Pomnik legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej

Legionowskie Biografie

Mirosław Jankowiak – Kapral Antoni Nowicki (1916-2000)

Erazm Domański – Podporucznik w stanie spoczynku Teofila Bojkowska – Honorowy Obywatel Miasta Legionowa

Sławomir Jakubczak – Franciszek Jaworski – oficer prowiantowy Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu 1914-1920 i poseł na /sejm 1938-1939

Edukacja Regionalna

Jolanta Załęczny – Wkład Towarzystwa Przyjaciół Legionowa w upamiętnienie osób zasłużonych dla miasta i regionu

Zofia Błaszczak – Edukacja regionalna i patriotyczna już w przedszkolu. Międzyszkolne spotkania „Spacerkiem po Legionowie”

Dorota Hepner – Edukacja regionalna w nauczaniu zintegrowanym

Krystyna Dutkiewicz – Z Legionowa pegazem w świat

Legionowska Witryna Poetycka

Zdzisław Koryś – Poetycka droga ku pełnej wolności. Katarzyna Całka

Joanna Szczęśniak-Wesołowska – Poezje

Zdzisław Koryś – Wiersze jako ubarwienie codzienności

Zdzisław Koryś – Jak w Mickiewicza poważnej księdze. Paweł Wojda

Zdzisław Koryś – Okruchy błękitu. Jolanta Załęczny

Recenzje i Noty Wydawnicze

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Konstanty Radziwiłł. Bohater z Ziemi Serockiej,Mirosław Pakuła

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Rocznik Wołomiński t.VI, red.A.Kołodziejczyk

Bogdan Chodkiewicz – 20 lat samorządu legionowskiego 1990-2010,Jolanta Załęczny

Bogdan Chodkiewicz – Monografia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009, Jolanta Załęczny

Arkadiusz Kołodziejczyk – Podpułkownik Franciszek Hynek (1897-1958), Z.Moszumański, Z.Kozak, J.Szczepański

Wawrzyniec Orliński – Bibliografia znalezisk i stanowisk archeologicznych z terenu powiatu legionowskiego

Kronika

Elżbieta Pogorzelska – Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2009-2010

Rocznik Legionowski Tom 3

Spis Treści

Arkadiusz Kołodziejczyk, Jacek Szczepański – Wstęp

Rozprawy, Studia, Artykuły

Bogusław Perzyk – Zapory przeciwpiechotne inżyniera wojskowego gen.mjr.Władymira Konstantinowicza Feldta

Mirosław Pakuła – Pobyt Legionów Polskich w Zegrzu w 1917 roku

Włodzimierz Bławdziewicz – Raz jeszcze o piśmie obozu jeńców w Beniaminowie –Sprzymierzeniec”

Mirosław Bartoszewicki – Spółdzielnia garnizonu Jabłonna-Legionowo i jej monety

Jolanta Załęczny – Powiat warszawski – jego obszar i granice w okresie międzywojennym

Krzysztof Kołodziejczyk – Społeczność żydowska w Legionowie i jej zagłada

Adam Rafał Kaczyński – Walk wojsk polskich i radzieckich w okolicach Legionowa 1944-1945

Jacek Szczepański – 13.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia Legionowo 1955-1970

Wojciech Jeute – Opowieść o mojej parafii

Żródła i Materiały

Rafał Degiel – Prześladowania nazistowskie na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego w latach 1939-1944 w świetle zbiorów Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Elżbieta Pogorzelska – Willa „Kozłówka”

Barbara i Sławomir Szklarkowie – Życie jak wiek długie

Włodzimierz Bławdziewicz – Dziesięciolecie szkolnictwa powszechnego w gminie Nieporęt (1918-1928)

Erazm Domański – Legionoviana w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego

Adam Kaczyński – List do żołnierza Armii Czerwonej Ivana Kuzmica Malceva

Adam Kaczyński – Nieznane mogiły żołnierskie w Lesie Legionowskim

Wspomnienia i Relacje

Marianna Głuszcz – Wspomnienia z mojego dzieciństwa

Edmund Kuklewski – Kartki z życiorysu żołnierza „Szarych Szeregów” Armii Krajowej

Jadwiga Sumiła – Relacja o działalności radiostacji „Czajka” i uwięzienie w obozie w Działdowie

Eugenia Gailewicz – Relacja o represjach nazistowskich w Serocku

Zdzisław Makowski – Moje wspomnienia z obozu hitlerowskiego w Treblince I, koło Małkini. Rok 1943 'Kto się nie dostosuje, ten zginie”

Aniela Barańska – Wspomnienia z października 1944 roku

Ryszard Dobrowolski – Jak wcielili mnie do wojska

Legionowskie Biografie

Joanna Szczęśniak-Wesołowska – Wspomnienia o rodzinie Grajnertów oraz Marii i Piotrze Parolach

Sławomir Jakubczak – Ksiądz Józef Pawłowski 1826-1902 – budowniczy kościoła w Woli Kiełpińskiej

Erazm Domański – Podporucznik Józef Góralczyk 1896-1993

Sławomir Jakubczak – Tomasz Chmieliński z Serocka – nieznany bohater Powstania Styczniowego

Edukacja Regionalna

Jolanta Załęczny – Sylwetka Wandy Tomczyńskiej (1910-1998)

Helena Mazur – Klub Pamięci Wandy Tomczyńskiej

Tamara Cesarz – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej

Renata Kamińska – Prasa szkolna w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie

Jolanta Załęczny – Co nowego w legionowskiej edukacji regionalnej

Zdzisław Koryś – Osobliwa poezja Witolda Hassa

Muzeum Historyczne w Legionowie

Wawrzyniec Orliński – Archeologiczne badania wykopaliskowe prowadzone przez Muzeum Historyczne w Legionowie

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Świadectwa wielokulturowości Legionowa z lat 1877-1945

Recenzje i Noty Wydawnicze

Jacek Szczepański – Dzieje kościoła nieporęckiego 1660-2005,Włodzimierz Bławdziewicz

Arkadiusz Kołodziejczyk – Niemiecka piechota zapasowa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918, Jacek Szczepański

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii, Sławomir Jakubczak

Arkadiusz Kołodziejczyk – Powiat legionowski na dawnej pocztówce,Jacek Szczepański

Arkadiusz Kołodziejczyk – 2 Batalion Balonowy;1 Batalion Balonowy;Wytwórnia Balonów i Spadochronów, Z.Kozak, Z.Moszumański, J.Szczepański

Jacek Szczepański – Gwiazda Polski. Lot do stratosfery 1938 rok, Andrzej Morgała

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Wiatr i duch. Od pięciu pokoleń w Legionowie, Aleksander Łuczak

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Rocznik Wołomiński t.II, t.III, red.A.Kołodziejczyk

Krzysztof Kołodziejczyk – Juzistki , Jerzy Kocot

Listy Do Redakcji

Stefan Żagiel – Glosa do artykułu o generale Bolesławie Roji

Kronika

Elżbieta Pogorzelska – Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2006-2008

 

Rocznik Legionowski Tom 2

Spis Treści

Wstęp

Rozprawy, Studia, Artykuły

Piotr Chróściel – 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

Włodzimierz Bławdziewicz – Skąd Wazowie w Nieporęcie?

Sławomir Jakubczak – Dzieje cechu rybackiego w Serocku

Arkadiusz Kołodziejczyk – Pisma oficerów legionowych internowanych w Beniaminowie (1917 r.)

Jacek Szczepański – Legionowski ślad Igora Newerlego

Zdzisław Koryś – Topos legionowski i liryczne pamiętniki

Erazm Domański – Zarys tradycji 1.Legionowskiego Batalionu Dowodzenia

Paweł Jankowski – Twierdza Modlin jako atrakcja turystyczna

Mirosław Pakuła – Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki-kontynuator tradycji szkolenia wojskowych kadr łączności w Zegrzu

Tomasz Chodorski – Stopień wodny i elektrownia Dębe

Żródła i Materiały

Tadeusz Swat – Wiadomości z Olszewnicy

Sławomir Jakubczak – Opis Serocka z okresu Sejmu Czteroletniego w raportach do Komisji Policji Obojga Narodów

Jacek Szczepański – Prawosławna szkoła parafialna w twierdzy Zegrze 1912-1914

s.Anna Teresa Godlewska – Dzieje rodziny Fabianów

Adam Kaczyński – Odbudowa polskich cmentarzy wojennych na Polesiu Wołyńskim. Ekshumacje w Kołkach i Maniewiczach

Legionowskie Biografie

Jerzy Gutkowski – Legionowy Kmicic gen.Bolesław Roja 1876-1940

Piotr Chróściel – Starszy sierżant Franciszek Mazur 189-1985

Feliks Litwiniak – Podpułkownik Edward Dietrich ps.”Ralf”, „Edward II” 1910-2003

Elżbieta Pogorzelska – Andrzej Paszkowski ps.”Dzik”,”Kord” 1923-2003

Edukacja Regionalna

Jolanta Załęczny – O nauczycielskich doświadczeniach w realizacji edukacji regionalnej

Małgorzata Marszałek – Ślady przeszłości w Legionowie. O pracy nad projektem „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Willi Bratki”

Jacek Szczepański – Z doświadczeń Zbiorów Historycznych Miasta Legionowo

Marzena Muda,Włodzimierz Bławdziewicz – Pięć lat Międzygminnego Turnieju Wiedzy  o Regionie Zalewu Zegrzyńskiego

Iwona Kopka – „Będzie z niej prawdziwy poeta…” O poezji Julii Jabłońskiej

Zbiory Historyczne Miasta Legionowo

Jacek Szczepański – Charakterystyka wybranych eksponatów ZHML

Adam Kaczyński – Militaria w Zbiorach Historycznych Miasta Legionowo

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Działalność wystawiennicza Zbiorów Historycznych Miasta Legionowo

Recenzje i Noty Wydawnicze

Adam Dobroński – Z dziejów rosyjskiego 4.batalionu kolejowego (1877-1915),Jacek Szczepański

Zdzisław Koryś – W cieniu sosen,w cieple piasku, Bronisława Romanowska-Mazur

Janusz Odziemkowski – Wojska Balonowe. Legionowo 1897-1939, Jacek Szczepański

Włodzimierz Bławdziewicz – Wojska Balonowe. Legionowo 1897-1939, Jacek Szczepański

Jerzy Jasiuk – Podkowa z hacelami. Zarys dziejów Zakładów Przemysłowych PODKOWA SA Legionowo, Katarzyna Kuligowska

Jacek Szczepański – Walczyli za wolność. Uczestnicy walk Powstania Warszawskiego I RejonuMarianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Andrzej Paszkowski

Zdzisław Koryś – Listy do Matki, Alina i Czesław Cetkiewiczowie

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Szkolenie i szkoły wojskowe w I Rejonie„Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej Edward Dietrich, Feliks Litwiniak

Krzysztof Kołodziejczyk – Chotomów,Jabłonna w konspiracji i walce, Pola Cudna-Kowalska

Jacek Szczepański – Słownik biograficzny komendantów zegrzyńskich ośrodków szkolenia kadr łączności 1919-2005, Mirosław Pakuła

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka – Rocznik Wołomiński

Krzysztof Kołodziejczyk – Kolej Jabłonowska, Bogdan Pokropiński

Adam Kaczyński – Przewodnik Historyczny po wołyńskim pobojowisku Legionów Józefa Piłsudskiego pod Kościuchnówką (1915-1916), Anatol Sulik,Adam Zamojski

Kronika

Elżbieta Pogorzelska – Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2004-2005

Nowe Centrum Administracyjno-Informacyjne w Legionowie

Wykaz książek z zakresu historii Legionowa

Noty o autorach

Rocznik Legionowski Tom 1

Spis Treści

Roman Smogorzewski – Przedmowa

Arkadiusz Kołodziejczyk, Jacek Szczepański – Wstęp

Rozprawy, Studia, Artykuły

Arkadiusz Kołodziejczyk – 50 lat praw miejskich Legionowa 1952-2002

Jacek Szczepański – Geneza nazwy „Legionowo”

Erazm Domański – Garnizon Warszawy w okresie I Rzeczypospolitej – zarys problematyki

Włodzimierz Bławdziewicz – Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Borowej Górze

Katarzyna Kuligowska – Sosnowiacy. Zarys dziejów Zakładów Przemysłowych „PODKOWA” SA

Wiesława Zalewska – Wykorzystanie w pracy szkolnej publikacji z zakresu historii regionalnej ( na przykładzie wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Legionowa)

Tomasz Chodorski – Skarby i perełki powiatu legionowskiego (atrakcje turystyczne okolic Legionowa)

Źródła i Materiały

Włodzimierz Bławdziewicz – Śladem dziejów kościoła w Nieporęcie. Dekret biskupa płockiego Jana Gembickiego z roku 1660

Jacek Szczepański – Cmentarz wojskowy w Wieliszewie (1899-1939)

Mariusz Błaszczak – Monografia Legionowa Józefy Iwaszkiewiczówny

Arkadiusz Kołodziejczyk, Jacek Szczepański – Sprawozdanie ppłk.inż. Stanisława Mazurka z ewakuacji Wytwórni Balonów i Spadochronów do Rumunii we wrześniu 1939 r. (część 1)

Legionowskie Biografie

Jacek Szczepański – Ksiądz prałat pułkownik Jan Mrugacz 1915-2002

Arkadiusz Kołodziejczyk – Pułkownik Władysław Rażmowski „Poraj” 1908-2001

Włodzimierz Bławdziewicz – Podpułkownik pilot Czesław Wrzesień 1910-2003

Zbiory Historyczne Miasta Legionowa

Jacek Szczepański – Ze Zbiorów Historycznych Miasta Legionowo

Recenzje i Noty Wydawnicze

Anatol Wap – Obóz Hurki.Dzieje garnizonu w Legionowie, Jacek Szczepański

Arkadiusz Kołodziejczyk – Legionowo. Ludzie i wydarzenia, Antoni Lewandowski

Mariusz Błaszczak – 80 lat Legionowa. Materiały z sesji popularno-naukowej,praca zbiorowa

Arkadiusz Kołodziejczyk – Powiat legionowski na dawnej pocztówce część1-2, Jacek Szczepański

Mariusz Błaszczak – Powiat legionowski na dawnej pocztówce część1-2, Jacek Szczepański

Stefan Żagiel – Dzieje Nieporętu 1387-1989, Włodzimierz Bławdziewicz

Tomasz Chodorski – Chotomów,Jabłonna od wieków razem

Jacek Szczepański – Zegrze-Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic, Anna i Marian Kurtyczowie

Erazm Domański – „Obroża” w konspiracji i powstaniu warszawskim – dzieje Armii Krajowej na przedpolu Warszawy, Jacek Sawicki

Włodzimierz Bławdziewicz – 50 lat Wojskowego Instytutu Łączności 1951-2001

Kronika

Elżbieta Pogorzelska – Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Ważniejsze wydarzenia 1999-2004

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *