Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

22 stycznia , tradycyjnie w Sali Spółdzielni SMLW , odbył się Zjazd Walny Stowarzyszenia. Wybrano nowy Zarząd z nowym prezesem Rafałem Florczykiem. Po 28 latach pracy w Zarządzie, z działalności zrezygnował wielokrotny prezes i wiceprezes dr hab. Jacek Szczepański. Na wniosek ustępującego Zarządu, Walny Zjazd podjął uchwałę o nadaniu mu za zasługi dla stowarzyszenia tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

News Reporter