Obchody Powstania Warszawskiego

4 sierpnia, 2009

Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Legionowa tradycyjnie uczestniczyła w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Już 31 lipca wspólnie z przedstawicielami środowisk kombatanckich zapaliliśmy znicze w kwaterze wojskowej, przy pomniku Sybiraków oraz na grobach żołnierzy Armii Krajowej na legionowskim cmentarzu. W dniu 1 sierpnia odwiedziliśmy…

TPL na Powązkach

11 lipca, 2009

Tradycją Towarzystwa Przyjaciół Legionowa stało się odwiedzanie cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie, gdzie zapalane są znicze na grobach osób związanych z Legionowem. Termin tych wyjazdów nie jest przypadkowy, przypada zawsze w bezpośrednim sąsiedztwie rocznicy śmierci (11 lipca 2002 roku) księdza Jana…

Ostatnie spotkanie Zarządu IX kadencji

30 czerwca, 2009

16 czerwca 2009 roku odbyło się ostatnie spotkanie zarządu IX kadencji. Przed willą „Bratki” posadzono wówczas symboliczną sosnę, a pod jej korzeniami umieszczono pamiątkowy tekst: Zarząd IX kadencji (2006-2009) Towarzystwa Przyjaciół Legionowa w składzie: Jacek Szczepański – prezes Cezariusz Kalinowski – wiceprezes…

Walny Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

1 czerwca, 2009

W niedzielę 21 czerwca odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Dokonano podsumowania działań i udzielono absolutorium Zarządowi IX kadencji. Dokonano także wyboru nowych władz TPL. Dotychczasowy prezes Towarzystwa Jacek Szczepański zrezygnował z kandydowania i desygnował na to stanowisko Jolantę Załęczny….