Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 lutego 2011 r.

niespodziewanie odszedł
prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk

(1957 – 2011)

wybitny regionalista,

członek Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

Redaktor Naczelny „Rocznika Legionowskiego”

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składa Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

News Reporter