Obchody Katyńskie

Obchody Katyńskie

On

Nie mogło nas zabraknąć na obchodach. Byliśmy jednymi z inicjatorów budowy pomnika. Sylwetki pomordowanych żołnierzy i policjantów związanych z Legionowem oraz powiatem opisał prezes Domański w IX tomie „Rocznika Legionowskiego”.  

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

On

W sobotę 7 kwietnia odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Członków. Prezes i skarbnik oraz komisja rewizyjna przedstawili sprawozdanie za rok 2017. Wręczono legitymacje nowym członkom, którzy w ostatnim czasie wstąpili do TPL. Na koniec była rozmowa o tegorocznych planach i zamierzeniach. Nie…

Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPL

Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPL

On

Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPL, w dniu 7 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00. (drugi termin g.15.15) – sobota, w lokalu SML-W przy ul. Jagiellońskiej 11. Porządek dzienny przewiduje: Wybór Przewodniczącego Zebrania Wręczenie legitymacji nowym członkom Towarzystwa Wybór Komisji Skrutacyjnej Wybór Komisji…