Nowe władze Towarzystwa

8 lutego, 2013

19 stycznia 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Porządek obrad obejmował m. in. sprawozdanie prezesa TPL  – Cezariusza Kalinowskiego za okres 2.04.2011 – 19.01.2013 r., sprawozdanie skarbnika o sytuacji finansowej, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybór nowego prezesa i…

V tom „Rocznika Legionowskiego”

8 lutego, 2013

2 grudnia 2012 r.  w sali widowiskowej Ratusza odbyła się prezentacja V tomu „Rocznika Legionowskiego”. Publikacja  powstała pod zmienioną redakcją, która będzie  kontynuować pracę  zmarłego nagle poprzedniego redaktora naczelnego, profesora Arkadiusza  Kołodziejczyka. Rocznik we wszystkich swoich edycjach stwarzał możliwość publikacji tekstów autorów…

„Powracający duch i wiatr” Aleksandra Łuczaka

20 stycznia, 2013

18 listopada 2012 r.  w  wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowej Ratusza w Legionowie odbyła się promocja nowej książki o Legionowie  i jego mieszkańcach   prof.  Aleksandra Łuczaka  pt. „Powracający wiatr i duch” Fragmenty książki czytała aktorka Sławomira Łozińska. ” Przedstawiłem Legionowo począwszy…