Narodowe Święto Niepodległości w Legionowie

Dnia 10 listopada w Legionowie rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. W delegacji Towarzystwa Przyjaciół Legionowa składającej kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięli udział: prezes dr Rafał Florczyk, wiceprezes Elżbieta Pogorzelska i członek zarządu Grażyna Jankowska. W uroczystości uczestniczyli także liczni inni członkowie TPL, w tym skarbnik Ewa Narożna, członek zarządu Marek Mazur oraz dr hab. Jacek Szczepański.

News Reporter