Prezentacja XV tomu Rocznika Legionowskiego

Dnia 25 lutego w Muzeum Historycznym w Legionowie odbyła się uroczysta prezentacja XV tomu Rocznika Legionowskiego.

Wydarzenie poprowadził redaktor naczelny Rocznika – dr hab. Jacek Emil Szczepański. Głos zabierali prezes TPL – dr Rafał Florczyk i Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski. Zawartość nowego tomu omówił sekretarz redakcji dr Adam Rafał Kaczyński. Wydarzenie zwieńczył występ Chóru Cegla Band pod dyrygenturą Agnieszki Ceglińskiej.

Bardzo cieszy nas liczna frekwencja! Dziękujemy redakcji i autorom tekstu oraz Muzeum za wsparcie. Dziękujemy za objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Wydanie publikacji dofinansowane zostało z budżetu Gminy Legionowo.

Rocznik jest możliwy do nabycia w TPL, w tym na naszych stoiskach podczas wydarzeń miejskich.

Fot. Stanisław Załęczny i UM Legionowo.

News Reporter