Walne zebranie 2024

Dnia 27 stycznia 2024 r. w „Scenie po sąsiedzku” odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Spotkanie poprowadził prezes dr Rafał Florczyk, sekretarzem zebrania została Tamara Stasiak. Gościem zebrania był p. Roman Smogorzewski Prezydent Miasta Legionowo.

Tradycyjnie, na początku, wręczone zostały legitymacje nowym członkom Towarzystwa. Kolejno przedstawione zostały sprawozdanie zarządu – sprawozdawcy: prezes Rafał Florczyk i skarbnik Ewa Narożna, komisji rewizyjnej (przewodnicząca Urszula Stanaszek) i sądu koleżeńskiego (przewodnicząca Hanna Przymusińska). Dr hab. Jacek Emil Szczepański – redaktor naczelny Rocznika Legionowskiego przedstawił plany promocji XV tomu Rocznika. W wolnych wnioskach dyskutowaliśmy o planach na najbliższe wycieczki. Po wyczerpaniu formalnego porządku nastąpiła część integracyjna przy słodkim poczęstunku. Na zakończenie spotkania prof. Jolanta Załęczny, poprzez prezentację zdjęć, zabrała zebranych w sentymentalną podróż po historii TPL.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrania za udział! Dziękujemy za gościnę filii MOK „Scena po sąsiedzku”.

Fot. Stanisław Załęczny

Od lewej: Krzysztof Krzyczkowski, Elżbieta Pogorzelska, Rafał Florczyk, Ewa Narożna.
News Reporter