Jubileusz 40-lecia TPL

Jubileusz 40-lecia TPL

On

W sali SML-W, dokładnie tej samej sali, dokładnie po 40 latach, 26 maja, odbył się jubileusz naszego stowarzyszenia. Zaszczycili nas swoją obecnością prezydent Roman Smogorzewski, który wręczył TPL statuetkę im. gen. B.Roi, wicestarosta Konrad Michalski, wiceprezes SML-W Agnieszka Borkowska, przewodniczący Rady Miasta…