Zapraszamy na konferencję o charakterze naukowo – patriotyczno – historycznym „Fakty i Mity o 1DP i 1WDZ im. Tadeusza Kościuszki”

Sala Widowiskowa Urzędu Miasta Legionowo, 24.X  w godz. 10-14

Przebieg Konferencji

10.00 – 10.05 Otwarcie Konferencji i powitanie zaproszonych gości.
10.05 – 10.15   Prezentacja tematów konferencji.
10.15 – 10.30   ” Tradycja kościuszkowska w wojsku i społeczeństwie”  płk rez. Tadeusz Krząstek z Uniwersytetu Warszawskiego.
10.30 – 10.45   Szlak bojowy 1DP oraz funkcjonowanie 1WDZ w okresie powojennym.
10.45 – 11.00  1WDZ w okresie transformacji SZRP – den. dyw. Marek Samarcew.
11.00 – 11.15  1WDZ po wstąpieniu Polski do NATO –  gen. bryg. Włodzimierz Zieliński.
11.15 – 11.30   Udział żołnierzy 1WDZ w misjach zagranicznych – gen. dyw. Piotr Czerwiński
11.30 – 11.45   Okres likwidacji 1WDZ – gen. bryg. Grzegorz Duda
11.45 – 12.00   Udział duszpasterstwa w służbie 1DP i 1WDZ – Kapelan Garnizonu Legionowo ks. płk Zenon Pawelak
12.00 – 12.10  Dyskusja i podsumowanie – gen. bryg. Zenon Poznański
12.10 – 12.15  Zakończenie Konferencji.
12.15 – 13.00  Prezentacja grup rekonstrukcyjnych
13.00 – 13.30  Występ  Centralnego Zespołu Artystycznego WP

News Reporter