30 września odbył się finał XI edycji Legionowskiego Konkursu Literackiego. W jury dotyczącym Wspomnień o Legionowie, zasiadała wiceprezes TPL Elżbieta Pogorzelska. Książkami wydawanymi przez TPL zostały nagrodzone osoby biorące udział w konkursie, w części w której jurorem była Ela. Gratulujemy wszystkim!

News Reporter