W związku z przypadającą 13 lutego 4 rocznicą śmierci prof. Arkadiusza Kołodziejczyka , pierwszego redaktora naczelnego „Rocznika Legionowskiego”, delegacja TPL odwiedziła i zapaliła znicz na grobie profesora  w Kobyłce.

News Reporter