Zdziesiątkowany garnizon. Biogramy legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W związku z przypadającym 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Muzeum Historyczne w Legionowie – Filia Piaski oraz Towarzystwo Przyjaciół Legionowa organizują wykład historyczny poświęcony temu tematowi, który odbędzie się w dniu

3 kwietnia (niedziela) o godz. 15.00.

Problematykę legionowskich ofiar zbrodni Katyńskiej przedstawi Erazm Domański – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa.

W czasie wykładu historycznego i prezentacji multimedialnej zostaną przypomniane sylwetki 46 oficerów i 3 policjantów z legionowskiego garnizonu, którzy dziś spoczywają na cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Z analizy wiemy, że w 1940 r. na Wschodzie zginął z legionowskiego garnizonu co dziesiąty oficer.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami historycznymi tematu pochodzącymi ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Katyńskiego, Muzeum Historycznego w Legionowie oraz od osób prywatnych.

Miedzy innymi zostaną zaprezentowane sylwetki oficerów szczególnie związanych z naszym miastem: płk. Juliana Sielewicza – dowódcy 2. Batalionu Balonowego i komendanta przedwojennego garnizonu, płk. Witolda Markiewicza, byłego dowódcy 2. Batalionu Aeronautycznego, współzałożyciela Towarzystwa Miłośników Osiedla Legionowo, ppłk Zdzisława Szulczewskiego – dowódcy 1. Dywizjonu Pociągów Pancernych, mjr. Ludwika Pieńkowskiego – kwatermistrza 1. Dywizjonu Pociągów Pancernych, ppłk. Zygmunta Zielińskiego – dowódcy Oddziału Zapasowego 2. Batalionu Mostów Kolejowych, kpt. Włodzimierza Lichacza – oficera 2. Batalionu Mostów Kolejowych, społecznika współpracującego m in. ze szkoła powszechną nr 1. oraz aspiranta Policji Państwowej – Bolesława Kołakowskiego.

News Reporter