Podczas podróży po Polsce członkowie TPL pamiętają o osobach związanych z Legionowem. We Wrocławiu odwiedzono groby mjr Stefana Nowickiego – pracującego w Centralnych Zakładach Balonowych, następnie Wojskowych Warsztatach Balonowych , Wytwórni Balonów i Spadochronów (wszystko w Legionowie). A po wojnie wieloletni pracownik w Warsztacie Naprawy Spadochronów, Zakładach Przemysłu Odzieżowego, potem zaś w Zakładzie Przemysłu Konfekcji Technicznej w Legionowie.
Oraz płk Romana Kłoczkowskiego „Grosza” dowódcy I Rejonu VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie.

News Reporter