Uchwałą nr XXVII/348/2017 z dnia 8 lutego 2017 r., Rada Miasta Legionowo postanowiła o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego objęcia Gminy Miejskiej Legionowo przez m.st. Warszawa w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Referendum odbędzie się w dniu 26 marca 2017 r.
Wszystkie szczegóły na stronie http://www.legionowo.pl/…/aktualnosci;kategoria-wszystkie;i…

 

 

 

 

 

 

News Reporter