3 czerwca odbył się zwyczajne Walne Zebranie Członków , gdzie prezes Erazm Domański przedstawił podsumowanie pierwszego roku kadencji,a sprawozdanie finansowe za 2016 rok przedstawiła skarbnik Ewa Narożna oraz uchwalono poprawki do statutu TPL. Sprawnie Zjazd poprowadziła Pani dr Jolanta Załęczny. Nie zabrakło dyskusji i planów do końca tego roku.

fot.Stanisław Załęczny

News Reporter