Palmiry 2018

Co roku członkowie TPL byli obecni wśród delegacji legionowskiej w Palmirach. Delegacja składająca się z władz miejskich, rodzin pomordowanych, mieszkańców, stowarzyszeń, wzięła udział w uroczystościach i uczciła pamięć pomordowanych 26 lutego 1940 roku. Zapalono znicze i złożono kwiaty w miejscu mordu.

News Reporter