Jubileusz 40-lecia TPL

W sali SML-W, dokładnie tej samej sali, dokładnie po 40 latach, 26 maja, odbył się jubileusz naszego stowarzyszenia. Zaszczycili nas swoją obecnością prezydent Roman Smogorzewski, który wręczył TPL statuetkę im. gen. B.Roi, wicestarosta Konrad Michalski, wiceprezes SML-W Agnieszka Borkowska, przewodniczący Rady Miasta Ryszard Brański, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Koryś, wiceprezes Rodziny Kościuszkowców gen. Zenon Poznański, prezes ZOPAK Wojciech Jeute i wielu członków, prezesów TPL i sympatyków. Przywitał wszystkich prezes dr hab. Jacek Szczepański, oddał następnie głos gościom panu prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu, następnie panu wicestaroście Konradowi Michalskiemu, panu gen. Poznańskiemu, panu Wojciechowi Jeute, panu płk. Zdzisławowi Sokalskiemu. Kolejnym punktem było wręczenie legitymacji nowym członkom stowarzyszenia. Następnie pani dr hab. Jolanta Załęczny, autorka „Monografii 40 lat TPL 1979-2019”, przedstawiła jubileuszowe wydawnictwo oraz kilka uwag o stowarzyszeniu, pracy na rzecz „Małych Ojczyzn”. Ostatnim punktem były jubileuszowe torty, jeden zamówiony przez TPL, drugi zasponsorowany przez Barbarę i Cezariusza Kalinowskich, tort czterowarstwowy, po jednej za każde 10 lat 🙂 Na koniec każdy obecny otrzymał jubileuszowe wydawnictwo z pamiątkową pieczątką. Oprócz tego każdy z przybyłych otrzymał pamiątkowy znaczek.

News Reporter