Życzenia Świąteczne

Liczymy że już niedlugo uda się spotkać i działać w normalnych warunkach. Tymczasem składamy wszystkim życzenia.

News Reporter