43. Dni Legionowa

Dnia 24 czerwca w ramach 43. Dni Legionowa zorganizowane zostało miasteczko namiotowe „Legionowo w miniaturze”. Na stoisku TPL mieszkańcy mogli zapoznać się z naszymi publikacjami, a także wygrać je w konkursie. Wydarzenie było także okazją do rozmów o historii miasta i regionu. Na stoisku z ramienia TPL obecni byli m.in. członkowie zarządu Grażyna Jankowska, Ewa Narożna, Marek Mazur, Robert Nowiński i Rafał Florczyk oraz Urszula Stanaszek i Erazm Domański.

Zdj. w nagłówku – od lewej: Ewa Narożna, Urszula Stanaszek, Marek Mazur.

Od. lewej: Ewa Narożna, Urszula Stanaszek, Erazm Domański.
Od lewej: Ewa Narożna, Urszula Stanaszek, Rafał Florczyk.
News Reporter