Rowerowy Rajd Pamięci Bohaterów 1920 roku

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa po raz kolejny organizuje wycieczkę rowerową upamiętniającą potyczkę pod Wólką Radzymińską – jeden z przełomowych epizodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Uczestnicy przejadą w poniedziałek 14 sierpnia trasą Legionowo – Zamostki Wólczyńskie na uroczystości związane z obchodami rocznicy tego wydarzenia. Rozpoczną się one o godzinie 17.00 Mszą świętą polową przy pomniku 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (PSK).

Zbiórka planowana jest 14 sierpnia na godzinę 14:50 na skwerku przed budynkiem o numerze 81A (sklep Żabka) przy Alei 1 Dywizji Zmechanizowanej na osiedlu Piaski. Trasa przejazdu zaplanowana jest tak, by pokrywać się z drogą, jaką 14 i 15 sierpnia 1920 roku pokonali żołnierze 1 batalionu 28 PSK pod dowództwem por. Stefana Pogonowskiego, który wraz z innymi obrońcami poległ w potyczce między Aleksandrowem a Wólką Radzymińską.

Będziemy jechali ścieżką rowerową wzdłuż szosy Strużańskiej, krótkie odcinki pokonamy bezpośrednio po szosie, będziemy też korzystać z dróg gruntowych, leśnych (w tym wąskich ścieżek) o zróżnicowanej twardości. Dystans Legionowo-Zamostki to około 17 km. Trasa powrotna, o podobnej długości, będzie wiodła głównie ścieżkami rowerowymi z dala od ruchu samochodowego. Łącznie do pokonania mamy około 35 kilometrów. Zakończenie wycieczki planujemy mniej więcej na godzinę 20.00 na ul. Długiej pod kościołem MB Fatimskiej w Legionowie.

Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia udziału w rajdzie (imię, nazwisko i numer kontaktowy) prosimy przysyłać na adres email: tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają e-mailowe potwierdzenie udziału.

Regulamin rajdu

    1. W Rajdzie mogą wziąć udział indywidualnie osoby dorosłe, na rowerach poruszanych mięśniami nóg, posiadających przednie i tylne oświetlenie.

    2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

   3. Symbolika patriotyczna rajdu zostanie przygotowana przez Organizatora i tylko taka może być użyta.

    4. Znaki Patronów i Sponsorów mogą być użyte w uzgodnieniu z Organizatorem.

    5. Uczestnicy Rajdu zobligowani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego przejazdu w kolumnie oraz ogólnych zasad współżycia społecznego.

    6. Uczestnicy w trybie indywidualnym zabezpieczają się w peleryny przeciwdeszczowe (na wypadek opadów atmosferycznych).

    7. Rajd ma charakter otwarty dla uczestników indywidualnych, a udział jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy uczestnictwa na adres e-mailowy TPL: tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl.

    8. Prowadzącym Rajd jest członek zarządu TPL – Robert Nowiński (tel. 728 489 660), który jest uprawniony do wydawania poleceń uczestnikom i przekazywania informacji organizacyjnych dot. Rajdu.

    9. Ubezpieczenie uczestników leży po stronie TPL.

    10. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na organizację Rajdu, organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji jego przebiegu lub w ostateczności jego odwołania.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oraz przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem moich danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, ul. Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo:
  • moje dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w rajdzie organizowanym przez Towarzystwie Przyjaciół Legionowa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
  • moje dane będą przechowywane przez okres trwania rajdu rowerowego;
  • moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom; moje dane zostaną przekazane organom kontrolnym;
  • mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • podanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu, adres email do kontaktu, informacja nt. pełnoletności) jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rajdzie rowerowym;
  • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.
News Reporter