24.04.2010 r. w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbyła się prezentacja książki „Major Władysław Pomaski (1895-1981)” autorstwa dr. Zygmunta Kozaka, dr. Zbigniewa Moszumańskiego i dr. Jacka Szczepańskiego.

Organizatorami promocji było Muzeum Historyczne w Legionowie, Towarzystwo Przyjaciół Legionowa oraz Oficyna Wydawnicza „AJAKS”.  Spotkanie prowadziła prezes TPL Jolanta Załeczny.

Pan Zygmunt Kozak przedstawił krótką biografię Władysława Pomaskiego do 1922 r., a więc do momentu przybycia majora do legionowskiego garnizonu oraz  zapoznał zebranych z ciekawymi faktami dotyczącymi rodziny,.

Jacek Szczepański podzielił się refleksjami nt. powstania książki. Zainspirowała go sesja „Legionowskie tradycje balonowe” , na której p. Janusz Pomaski  pasjonująco opowiadał o pilotach balonowych oraz wystąpienie p. Janiny Dzierżanowskiej (córki majora Pomaskiego) na ubiegłorocznej promocji książki o Franciszku Hynku. Przedstawił sylwetkę Władysława Pomaskiego, podkreślając fakt. że gdy odnosił on największe sukcesy w zawodach balonowych był mieszkańcem Legionowa – mieszkał w naszym mieście  przez 16 lat. Jacek Szczepański podziękował rodzinie pilota za podarowanie pamiątek po majorze Pomaskim, które będą eksponowane na wystawie w Muzeum Historycznym w Legionowie. Wyraził nadzieję że książka przybliży mieszkańcom Legionowa sylwetkę tego wybitnego pilota balonowego oraz poszerzy ich ogólną wiedzę nt. sportu balonowego

Na sali, wśród licznie zgromadzonej publiczności,  gościli członkowie rodziny majora Pomaskiego, m.in. jego wnukowie: p. Janusz Pomaski i p. Lech Dzierżanowski. Podziękowali oni za uhonorowanie ich dziadka, podzielili się wspomnieniami o bliskiej im postaci, o jego dokonaniach jako pilota balonowego, podkreślając odwagę, odporność psychiczną – cechy niezbędne do uczestniczenia w zawodach balonowych.

Na zakończenie Jacek Szczepański przedstawił prezentację multimedialną archiwalnych zdjęć z bardzo interesującym komentarzem.

Fragmenty książki. m.in. wstęp napisany przez córkę majora Pomaskiego p. Janinę Dzierżanowską. czytał aktor teatralny i filmowy Ryszard Bacciarelli.

Bardzo interesujący był występ Dominiki Świątek – wokalistki, kompozytorki, która wystąpiła z minirecitalem. Zaśpiewała własne kompozycje do tekstów  Zbigniewa Herberta i Juliusza Słowackiego.

Przed wejściem do sali widowiskowej można było obejrzeć niewielką wystawę pamiątek związanych z osobą mjr. Władysława Pomaskiego.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich na kuluarowe dyskusje na temat tradycji balonowych Legionowie i  mniej oficjalne spotkanie z autorami przy  lampce wina i słodkim poczęstunku.

News Reporter