Tradycją Towarzystwa Przyjaciół Legionowa są pikniki organizowane w czerwcu dla członków i sympatyków TPL. W ostatnią sobotę czerwca odbył się właśnie taki piknik połączony ze spacerem po Legionowie Trasa wiodła z Rynku do ulicy gen Roi, a przewodnikiem, jak zwykle, Jacek Szczepański – najlepszy znawca historii miasta.

Ponad 50-osobowa grupa ruszyła spod fontanny ulicą Piłsudskiego do dworca, dalej Handlową i Wrzosową do ul gen Roi. Spacer był okazją do zaprezentowania historii miasta, wspominania wydarzeń i ludzi z z nim związanych a także do osobistych refleksji. U zbiegu ulic Słowackiego i Kościuszki była okazja była sposobność przypomnienia postaci Daniela Segała, legionowskiego felczera.

Wędrujący z przewodnikiem członkowie TPL zatrzymujący się przy zabytkowych obiektach budzili zainteresowanie mijanych przechodniów i kierowców. A na posesji przy ul gen Roi odbył się piknik. Był czas na omówienie planowanych przedsięwzięć, prowadzenie serdecznych rozmów i kontynuacje wspomnień.

News Reporter