2 grudnia 2012 r.  w sali widowiskowej Ratusza odbyła się prezentacja V tomu „Rocznika Legionowskiego”. Publikacja  powstała pod zmienioną redakcją, która będzie  kontynuować pracę  zmarłego nagle poprzedniego redaktora naczelnego, profesora Arkadiusza  Kołodziejczyka. Rocznik we wszystkich swoich edycjach stwarzał możliwość publikacji tekstów autorów wywodzących się z różnych środowisk. Byli wśród nich profesjonalni historycy oraz amatorzy – pasjonaci wydarzeń regionalnych. Na łamach pisma debiutowali młodzi autorzy. Redakcja zachęca dotychczasowych autorów do kontynuowania swoich zainteresowań, a nowych – do stawiania pierwszych kroków badawczych.

Komitet redakcyjny:  Mirosław Jankowiak – sekretarz,  Cezariusz Kalinowski – prezes TPL,  Aleksander Łuczak – redaktor naczelny, Kazimierz Przybysz, Jacek Szczepański – zastępca redaktora naczelnego

Zawartość:

ROK CENTKIEWICZÓW W LEGIONOWIE

Cezariusz Kalinowski, Rok Aliny i Czesława Centkiewiczów w Legionowie.

Jacek SzczepańskiOkres legionowski w życiu i twórczości Aliny i Czesława Centkiewiczów.

Julia Biszczuk-JakubowskaHistoria Ośrodka Aerologii IMGW-PIB w Legionowie.

ROZPRAWY, STUDIA, MATERIAŁY

Jolanta Załęczny Maurycy Potocki – życie i pasje – autorka omawia burzliwe losy ostatniego właściciela pałacu w Jabłonnie, który był niezwykle barwną postacią. Nie ulega jednak wątpliwości, że to z jego inicjatywy zostały podjęte działania, które doprowadziły do powstania miasta i zachowanej do dziś topografii Legionowa.

Mirosława Pakuła,  Życie towarzyskie w garnizonie Zegrze w okresie międzywojennym – autor ukazuje styl życia towarzyskiego i kulturalnego oficerów służących w zegrzyńskim garnizonie i Centrum Wyszkolenia Łączności.

Przemysław Grochowski Historia społeczności żydowskiej w Legionowie w latach 1918-1939 opis przedwojennego składu narodowościowego naszego miasta. W  tamtym okresie mniejszość żydowska była wyraźnie widoczna w życiu gospodarczym, handlowym i religijnym. Wielokulturowość mieszkańców Legionowa została dramatycznie zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej. Autor z dokładnością odtwarza skład osobowy i zawodowy społeczności żydowskiej oraz utrwala jej historyczną obecność i znaczenie.

Katarzyna Pakuł,  La Corbusier w koszarach, czyli hotel garnizonowy w Zegrzu na tle nowoczesnej architektury dwudziestolecia międzywojennego – autorka wyjaśnia, w jaki sposób doszło do zbudowania w Zegrzu hotelu garnizonowego, który był przykładem nowoczesnej architektury nawiązującej do stylu Le Corbusiera.

Włodzimierz Bławdziewicz,   Początki i pierwsze lata Polski Ludowej w gminie Nieporęt.

LEGIONOWSKIE BIOGRAFIE

Janusz GmitrukArkadiusz Jerzy Kołodziejczyk (1957-5011) – wspomnienie o zmarłym w 2012 r. redaktorze naczelnym „Rocznika Legionowskiego”.

Erazm Domański,  Mjr piechoty Stanisław Młot-Parczyński – legionista,peowiak, pionier odrodzenia Wojska Polskiego w Legionowie (1888-1920) – przypomnienie życiorysu oficera, który w styczniu 1919 r. był pierwszym dowódcą w koszarach w Jabłonnie(Legionowie). Zginął w czasie wojny w 1920 r.

Adam Rafał KaczyńskiDajlagaj Nagumanow  – Bohater Związku Radzieckiego spod Wieliszewa – wojenne losy radzieckiego czołgisty, który zginął w 1944 r. w bitwie pancernej, rozgrywającej się w okolicach wiaduktu  kolejowego nad drogą z Legionowa do Zegrza.  Nagumanow zdecydował się na powstrzymanie niemieckiego ataku przez staranowanie czołgu niemieckiego, choć oznaczało to samobójczą śmierć.

WSPOMNIENIA I RELACJE

Adam Rafał Kaczyński,  Wspomnienia celowniczego działa samobieżnego SU-76 z walk o Serock i Dębe – wspomnienia radzieckiego żołnierza, który uczestniczył w przeprawie przez Narew, a następnie walczył pod Dębem.

Sławomir SzklarekZapomniany rocznik? –  autor, maturzysta z 1957 r. wprowadza czytelników w klimat lat  pięćdziesiątych. Tekst jest wzbogacony wspomnieniami o nauczycielach i uczniach z tamtych lat – odtwarza atmosferę młodzieńczych przeżyć rozgrywających się w trudnym okresie politycznym.

LEGIONOWSKA WITRYNA POETYCKA

Zdzisław Koryś,  Aleksandra Więcek poetka mgłę głaszcząca.

Aleksandra Więcek,  Wiersze wybrane.

RECENZJE

Jacek Szczepański – Powiat legionowski. Przewodnik subiektywny – Magdalena Bartnik.

Bronisława Romanowska-Mazur – Czas próby. Historia legionowskich Kolumbów – Piotr Chróściel

Zygmunt Kozak,Zbigniew Moszumański, Jacek Szczepański , Major Władysława Pomaski (1895-1981) – Katarzyna Ziułkowska-Karnicka.

KRONIKA

Elżbieta Pogorzelska, Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa od I 2011 do III 2012

 

 

News Reporter