Niedawno pojawiły się nowe działy: Wydawnictwa  – są to wszystkie publikacje jakie Towarzystwo wydało przez lata i jakie są jeszcze do kupienia  oraz Rocznik Legionowski – gdzie można zapoznać się ze spisem treści wszystkich roczników.

Zwracamy się z prośbą o uregulowanie bieżących i zaległych  składek członkowskich.

Prosimy także o przesyłanie uwag, propozycji działań dotyczących TPL  na adres mejlowy tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl  lub przekazywanie bezpośrednio zarządowi.

News Reporter