Uczczenie pamięci na legionowskim cmentarzu

Dnia 29 października przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Legionowa tradycyjnie, w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, uczcili pamięć osób związanych z TPL oraz Legionowem i zapalili znicze na grobach na legionowskim cmentarzu. W uczczeniu pamięci uczestniczyli: prezes Rafał Florczyk, wiceprezes Elżbieta Pogorzelska, skarbnik Ewa Narożna, członek zarządu Krzysztof Krzyczkowski, przedstawicielka komisji rewizyjnej Urszula Stanaszek oraz członek TPL Bogusław Skorupski.

Fot. Krzysztof Krzyczkowski, Rafał Florczyk, Bogusław Skorupski.

Od lewej: Elżbieta Pogorzelska, Rafał Florczyk, Ewa Narożna, Krzysztof Krzyczkowski, Urszula Stanaszek.
News Reporter