Prezentacja XIV tomu Rocznika Legionowskiego

Dnia 29 stycznia w pawilonie wystawowym Muzeum Historycznego w Legionowie odbyła się uroczysta prezentacja XIV tomu Rocznika Legionowskiego wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa.

W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele władz Legionowa m.in. Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski oraz Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny. Wydarzenie otworzyli Dyrektor Muzeum dr hab. Jacek Szczepański i Prezes TPL dr Rafał Florczyk. Zawartość nowego tomu omówił sekretarz redakcji dr Adam Kaczyński. Na końcu zaprezentowane zostały pamiątkowe zdjęcia zmarłego w roku ubiegłym, Honorowego Prezesa TPL, Cezariusza Kalinowskiego.

Rocznik będzie można nabyć m.in. na stoiskach Towarzystwa podczas imprez miejskich oraz w lokalnych księgarniach.

Dziękujemy wszystkim autorom, redakcji i Muzeum Historycznemu w Legionowie za nieocenione wsparcie. Publikacja dofinansowana została przez Urząd Miasta Legionowo, a sama prezentacja objęta była Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.

fot. Stanisław Załęczny
fot. Tamara Stasiak
fot. Stanisław Załęczny
fot. Stanisław Załęczny
fot. Krzysztof Krzyczkowski
News Reporter