Walne Zebranie TPL

Dnia 18 lutego 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Legionowa.

Przed oficjalnym rozpoczęciem Zebrania nastąpiło wręczenie legitymacji nowym członkom Towarzystwa. Podczas Walnego Zebrania przedstawione zostały sprawozdania za 2022 r.: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego. Zebrani członkowie omawiali najbliższe plany Towarzystwa m.in. pomysły na wycieczki, spacery oraz publikacje.

Nowi członkowie TPL wraz z przedstawicielami zarządu. Fot. Stanisław Załęczny
Członkowie zarządu TPL. Fot. Stanisław Załęczny
Zebrani członkowie TPL. Fot. Stanisław Załęczny
News Reporter