Konkurs „Legionowo dawniej i dziś”

Dnia 26 kwietnia w legionowskiej Poczytalni odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. „Legionowo dawniej i dziś”.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu był p. Wacław Kobyliński ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa było współorganizatorem, natomiast Muzeum Historyczne w Legionowie i Miejska Biblioteka Publiczna partnerami. Sześć czteroosobowych grup z czterech szkół uczestniczyło w trzech zadaniach konkursowych dotyczących: postaci związanych z Legionowem w latach 1952-2023, geografii miasta oraz interpretacji graficznej. W skład komisji konkursowej wchodzili m.in. wiceprezes Elżbieta Pogorzelska i członek zarządu Robert Nowiński. We wręczeniu nagród uczestniczył także prezes dr Rafał Florczyk. W konkursie udział wzięły grupy uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legionowie – I miejsce, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie – II i III miejsca, Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom, ich opiekunom oraz pomysłodawcy!

Zdjęcie grupowe
Organizator, komisja konkursowa i opiekunowie uczniów
Konkurs „Legionowo dawniej i dziś”
Wręczenie pucharu zwycięzcom
Wręczanie nagród
Praca komisji konkursowej
News Reporter