Działalność TPL we wrześniu 2023 r.

Dnia 16 września odbyło się III Święto Organizacji Pozarządowych w Legionowie. Była to dobra okazja do zapoznania się z naszymi publikacjami i wygrania ich w konkursie wiedzy o historii Legionowa. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko! Na stoisku TPL dyżurowali: Elżbieta Pogorzelska, Ewa Narożna, Rafał Florczyk.

Od lewej: Ewa Narożna, Elżbieta Pogorzelska, Rafał Florczyk, Jacek Szczepański. Fot. Zbigniew Oczkowicz

Dnia 17 września 2023 r. odbyło się doroczne wspomnienie por. Wandy Tomczyńskiej ps. „Ala” organizowane przez Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”. W uroczystości udział wzięła Elżbieta Sztukowska – członek Zarządu TPL.

Fot. Urząd Miasta Legionowo
News Reporter