81. rocznica Zagłady ludności żydowskiej legionowskiego getta

Dnia 3 października poprzez zapalenie symbolicznych zniczy pod Dębem Pamięci, który znajduje się nieopodal dawnej bramy do getta, upamiętniona została 81. rocznica Zagłady ludności żydowskiej legionowskiego getta.

W uroczystości wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Legionowa – Piotr Zadrożny, Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie – Jacek Szczepański oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, Prezes – Rafał Florczyk i Skarbnik – Ewa Narożna.

Nie zapominajmy o tych tragicznych wydarzeniach. Pamięć jest ważna.

Od lewej: Rafał Florczyk, Ewa Narożna, Piotr Zadrożny, Jacek Szczepański

Zachęcamy do lektury publikacji Jacka Szczepańskiego pt. „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada”, która została wydana przez Muzeum Historyczne w Legionowie w 2017 r.

Źródło: Muzeum Historyczne w Legionowie

Zdjęcia: Muzeum Historyczne w Legionowie

News Reporter