16 czerwca 2009 roku odbyło się ostatnie spotkanie zarządu IX kadencji. Przed willą „Bratki” posadzono wówczas symboliczną sosnę, a pod jej korzeniami umieszczono pamiątkowy tekst:

Zarząd IX kadencji (2006-2009) Towarzystwa Przyjaciół Legionowa w składzie:

  • Jacek Szczepański – prezes
  • Cezariusz Kalinowski – wiceprezes
  • Jolanta Załęczny – sekretarz
  • Janusz Grabowski – skarbnik
  • Elżbieta Pogorzelska – kronikarz

oraz członkowie:

  • Erazm Domański
  • Janusz Fogler
  • Zdzisław Koryś
  • Izabela Kownacka
  • Wiesław Kwiatkowski
  • Robert Nowiński
  • Ryszard Trojanowski
  • Anna Wójcik,

chcąc uczcić 30-lecie Towarzystwa, postanowił posadzić przed willą „Bratki” – pełniącą funkcję siedziby TPL – symboliczną sosnę nawiązującą do tradycji Legionowa – miasta ulokowanego wśród sosen na mazowieckich piaskach i w ten sposób pozostawić po sobie trwały ślad.

News Reporter