16 czerwca 2009 roku odbyło się ostatnie spotkanie zarządu IX kadencji. Przed willą „Bratki” posadzono wówczas symboliczną sosnę, a pod jej korzeniami umieszczono pamiątkowy tekst:

Zarząd IX kadencji (2006-2009) Towarzystwa Przyjaciół Legionowa w składzie:

 • Jacek Szczepański – prezes
 • Cezariusz Kalinowski – wiceprezes
 • Jolanta Załęczny – sekretarz
 • Janusz Grabowski – skarbnik
 • Elżbieta Pogorzelska – kronikarz

oraz członkowie:

 • Erazm Domański
 • Janusz Fogler
 • Zdzisław Koryś
 • Izabela Kownacka
 • Wiesław Kwiatkowski
 • Robert Nowiński
 • Ryszard Trojanowski
 • Anna Wójcik,

chcąc uczcić 30-lecie Towarzystwa, postanowił posadzić przed willą „Bratki” – pełniącą funkcję siedziby TPL – symboliczną sosnę nawiązującą do tradycji Legionowa – miasta ulokowanego wśród sosen na mazowieckich piaskach i w ten sposób pozostawić po sobie trwały ślad.

News Reporter